מלון בוטיק בצפון – גארדן הוטל בחיפה – מלון גארדן חיפה

Rooms & Suites

every room hold a story

מלון הגארדן חיפה - חדר קלאסיק סופריור
Classic Superior
מלון הגארדן חיפה - חדר גארדן
Garden
מלון הגארדן חיפה - דלקס
Delux
מלון הגארדן חיפה - חדר גארדן דלקס
Garden Delux
מלון הגארדן חיפה - טראס
Terrace
מלון הגארדן חיפה - הסוויטה הלבנה
White Suite
מלון הגארדן חיפה - הסוויטה הזהובה
Golden Suite